cat19290_img959390895.jpg

משבר האקלים והאנתרופוקן

הקונצנזוס המדעי ברור: האקלים משתנה לרעה במהירות, והאחראי לשינוי הוא האדם. לתקופה הזו שבה זה מתרחש יש גם שם: אנתרופוקן. מה קורה למחשבה האנושית בתקופה שבה האדם משפיע על הטבע בצורה כל כך הרסנית? מה המעמד של המושג "טבע" בעולם כזה ואיך אפשר להבין את היחסים בין האדם לטבע היום? אורח: ד"ר עפרי אילני
  • 35 דקות
גבוהה גבוהה
משבר האקלים והאנתרופוקן