cat18856_img907106178.jpg

המקום שבו מתחילה אלימות נגד נשים

בין רצח נשים, ההתנפלות על ראשת ממשלת פינלנד והקליפ של עדי ביטי נמתח קו אחד, ועליו מתנוססת השאלה: למי שייך גופן של נשים. מה מלמדות אותנו התאוריות הפמיניסטיות על האובייקטיביזציה של נשים, ולמה חשוב שגם גברים ילמדו אותן. אורחת: ד"ר מירי רוזמרין
  • 38 דקות
גבוהה גבוהה
המקום שבו מתחילה אלימות נגד נשים

לקריאה נוספת:

המין השני מאת סימון דה בובואר (הוצאת בבל)

ללמוד פמיניזם: מקראה, מאמרים ומסמכי יסוד במחשבה פמיניסטית (הוצאת הקיבוץ המאוחד)

פמיניזם זה לכולם: פוליטיקה מכל הלב מאת בל הוקס (הוצאת פרדס)

אני, את, אנחנו מאת לוס איריגראי (הוצאת רסלינג)