cat18528_img875997609.jpg

איך אפשר לדעת מהו הטוב?

ביום כיפור אנחנו מבקשים סליחה על המעשים הרעים שלנו, ומבטיחים להיות טובים מעתה והלאה. אבל איך אנחנו יכולים לדעת מה יהיו תוצאות המעשים שלנו? לאפלטון, שפינוזה, קאנט וניטשה יש כמה תשובות שיגרמו לכם לפקפק בכל מה שחשבתם על זה. אורח: ד"ר ג'רמי פוגל
  • 46 דקות
גבוהה גבוהה
איך אפשר לדעת מהו הטוב?

רשימת קריאה מומלצת:

פוליטיאה מאת אפלטון (כרך ב' של כתבי אפלטון, הוצאת שוקן)

מעבר לטוב ולרוע; לגניאלוגיה של המוסר מאת פרידריך ניטשה (הוצאת שוקן)

בעיות בפילוסופיה של המוסר מאת אלעזר וינריב (הוצאת האוניברסיטה הפתוחה)