cat18425_img945315794.jpg

מה הבודהיזם יכול ללמד אותנו על ראש השנה

ראש השנה הוא יום בריאת אדם הראשון וגם יום הדין. וגם אנחנו נולדים ומתים בכל רגע נתון. איך מגשרים על הפער הזה? פשוט מאוד: אין בכלל פער. אורחת: ד"ר אסתר פלד
  • 41 דקות
גבוהה גבוהה
מה הבודהיזם יכול ללמד אותנו על ראש השנה