Einav500
אבשלום ששוני / פלאש 90   

"אין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים"

התרבות היהודית דנה לאורך ההיסטוריה בדילמות השונות בהן ניצבת קהילה הנדרשת לפדיון שבויים, ונראה כי ההכרעה שהיא נוקטת ברורה - ערך הסולידריות קודם לכל. שיחה שמתחילה בתנ"ך, ממשיכה אל המשנה והתלמוד ומגיעה אל התפילה ואל פרקטיקות קונקרטיות שמציעה היהדות של אז ושל היום להשבת החטופים הביתה, חזרה אל הקהילה. אורחת: הרבה והפרופסור דליה מרקס
  • 41 דקות
גבוהה גבוהה
"אין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים"

עורכת ומגישה: ויויאנה דייטש

עריכה: נעה בן הגיא

בתמונה: עינב צנגאוקר

קרדיט: אבשלום ששוני / פלאש 90