cat30529_img885499980.jpg

אל האינסוף ומעבר לו

פרק מיוחד לרגל צאת התרגום לעברית של "מהתלה אינסופית", הרומן המופתי שכתב דיוויד פוסטר וואלאס. למה התרבות הפופולרית הפכה את דיוויד פוסטר וואלאס לאייקון תרבותי מרכזי כל-כך, ואיזה אבסורד יש בחיבוק הזה שהוא מקבל;  באיזה אופן הביקורת כלפי טלוויזיה בספר מחוברת לתאוריה סוציולוגית, והאם טלוויזיה יכולה להיות ביקורתית למרות תנאי הייצור שלה; וגם: איך עובד מנגנון ההתמכרות והאם כולנו בעצם מכורים?
  • 44 דקות
פופ אפ
אל האינסוף ומעבר לו

עורך ומגיש: אלעד בר-נוי, מפיקה: טל ניסן, תחקיר: טל ניסן וקוראל קייקוב, עריכת "הגנום התרבותי": תמיר צובארי, טכנאי השידור: שרון לרנר