cat29036_img355261658.jpg

בטיפול

בעקבות ההתבטאויות האנטישמיות של קניה ווסט - והאבחון הפסיכיאטרי שלו ברקע - תכנית בנושא בריאות הנפש במרחב התרבות הפופולרית. כיצד השתנה היחס בשנים האחרונות לבריאות הנפש, האם אפשר לאבחן ידוענים ופוליטיקאים לפי ההתנהלות הציבורית שלהם, באיזה אופן ייצוגים תרבותיים מחלחלים לחדר הטיפולים, ואיך המקרה של בריטני ספירס השפיע על התפיסה התרבותית של הפרעות נפשיות.
  • 42 דקות
פופ אפ
בטיפול

עורך ומגיש: אלעד בר-נוי, מפיקה: טל ניסן, טכנאי השידור: שלומי יצחק