cat27159_img663206687.jpg

הכוכב זה אתה: 100 שנה לנעלי האולסטאר

תכניות מיוחדת לציון 100 שנה לעיצוב נעלי ה"אולסטאר". מה הופך אותן לאייקון תרבותי משמעותי כל כך, האם מוצר צריכה יכול לבטא התנגדות פוליטית, ואיך כל זה קשור לווינונה ריידר?
  • 38 דקות
פופ אפ
הכוכב זה אתה: 100 שנה לנעלי האולסטאר

עורך ומגיש: אלעד בר-נוי, מפיקה: דניאל פולק, טכנאי השידור: רועי קנתן