cat24315_img543168095.jpg

הצילו, האייקון שלי נאשם!

יום אחד קמת בבוקר וגילית שהזמר הנערץ עליך מואשם במעשים קשים - מה עכשיו? דיון ארוך ומעמיק על התהליכים הנפשיים של התמודדות עם גילוי כזה, ועל הפרקטיקות התרבותיות שיכולות לעזור לנו. וגם: על קניה ווסט בעל התשובה והפוליטיקה שמאחורי הסימפולים
  • 43 דקות
פופ אפ
הצילו, האייקון שלי נאשם!

עורך ומגיש: אלעד בר-נוי, מפיקה: תמר בנימין, טכנאי: אלון מקלר