Square 500X500 (182)
זהו זה, כאן 11

מדינה ברגרסיה

נראה שכולנו בנסיגה, ברגרסיה. צעירים עוברים לגור חזרה עם ההורים, אנשים חוזרים להרגלים והתמכרויות ישנות, וגם דמויות ותוכניות מן העבר עושות קאמבק: "זהו זה", ארז טל ואברי גלעד, אריק איינשטיין, הארי פוטר ואפילו "שמש". מה זו בכלל רגרסיה, האם כולנו ברגרסיה תרבותית, ומה בין נסיגה תרבותית לחזרה לערכים שמרניים?
  • 41 דקות
פופ אפ
מדינה ברגרסיה

עורך ומגיש: אלעד בר-נוי, מפיקה: טל ניסן, טכנאי: גיא בן וייס