c8385b4c-514c-424f-9a45-abd9ce380c58.jpg

התקווה 6 חוגגים 20 שנות פעילות

התקווה 6 מגיעים לאולפן כאן גימל לכבוד 20 שנים של פעילות משותפת ומדברים על השירים הגדולים והסיפורים מאחורי הקלעים
פרק גימל
התקווה 6 חוגגים 20 שנות פעילות

עורכת ומגישה: שיר זיו