cat30771_img425862640.jpg

החיים על פי אשכנזי

יאיר אסולין ושוקי בן-נעים משוחחים על מוטי אשכנזי כאב הקדמון של המחאה, על מה שבין החיים על פי אגפא לקרע החברתי הנוכחי ועל ספר ויקרא וסוף עידן הקורבנות וגם: קריאה בנתן זך ובישראל פנקס
  • 44 דקות
התבודדות
החיים על פי אשכנזי

מגישים: יאיר אסולין ושוקי בן-נעים, עורך: נדב הלפרין