cat30785_img983474211.jpg

להחסיר מעצמנו: מחשבות על תורת הקורבנות

פותחים את ספר ויקרא בתהייה מחודשת על מהות הקורבן המקראי: על קריאת האל למשה כהזמנה למצוא רוממות אנושית, על המעבר מקורבן הבא על חשבון האחר לקורבן הממעט את המקריב, על התהליך המוביל מקין והבל לספר ויקרא והזעם הנביאי על תפיסת "האכלת האל", על חטאו האפשרי של הכהן המשיח ואחריותו לשאת את החטא הכללי
  • 59 דקות
אש זרה
להחסיר מעצמנו: מחשבות על תורת הקורבנות

עורך ומגיש: נדב הלפרין

אורחים:
יונתן רטוש, רש"י, השפת אמת, דניאלה ספקטור, הרמב"ם, הראי"ה קוק, רבי נחמן מברסלב, רבי שלמה אבן גבירול,  המדרגות, הומרוס, ישעיהו וירמיהו, לאונרד כהן, בוב דילן, האשרה, סנטנה