Square 500X500 (127)
מתוך בריאת האדם של מיכלאנג'לו

יהי אור: פרשת בראשית מתוך החושך

מתחילים לקרוא מחדש את התנ"ך מתוך עת המלחמה: על בריאה מן התהום כמבנה היסודי של התודעה היהודית, על בריאת המחדל של החושך, על מאבק הכוחות הקוסמיים שמסתיים בשבת, על עץ דעת שלא מחובר לעץ חיים, על קין והבל שחרוטים בבשרנו אורחים: דן פגיס, האר"י, דניאלה ספקטור, ישעיהו ליבוביץ, הרמב"ן, אריק איינשטיין, רש"י, לאונרד כהן, בוב דילן, דקלה, זהבה בן
  • 0 דקות
אש זרה
יהי אור: פרשת בראשית מתוך החושך

מגיש: נדב הלפרין