אש זרה 240524
ציונה תג'ר, צפת, נחלת הכלל

והארץ לא תימכר לצמיתות: הניסוי הגדול בשמיטת האלילות

קוראים את פרשת בהר במחשבה על הכרחיות עקרון השמיטה בעת הזאת: על מצוות התלויות והריבונות הישראלית כניסוי בחברה מוסרית על פי המקרא ובן גוריון, על מצוות שמיטה כתרגול קיומי ועל התנוונות החברה מקץ חמישים שנה, על השמיטה כחלק מהמאבק בעבודת אלילים, על פנטזיית הבעלות המתמשכת של הדתות על הארץ אורחים: אירווינג לייטון, בוב דילן, בנימין זאב הרצל, ישעיהו ליבוביץ, מאיר אריאל, הרמב"ם, הרמב"ן, ג'ואן באאז
  • 53 דקות
אש זרה
והארץ לא תימכר לצמיתות: הניסוי הגדול בשמיטת האלילות

אורחים: אירווינג לייטון, בוב דילן, בנימין זאב הרצל, ישעיהו ליבוביץ, מאיר אריאל, הרמב"ם, הרמב"ן, ג'ואן באאז:

ציונה תג'ר, צפת, נחלת הכלל: