Square 500X500.Jpg צרויה שלו
Flash90

צרויה שלו חוזרת לספר הביכורים שלה

סיכום שבוע: 30 שנה אחרי שקיבלה ביקורות שליליות הסופרת מוציאה מחדש את "רקדתי עמדתי". מה השתנה בספר, ומה בה?; ד"ר יובל ברוך מרשות העתיקות מספר על השפעת המלחמה על חקר הארכיאולוגיה, ומה עושים עם חפצים עתיקים באזורי לחימה?; ונשיא מכללת ספיר פרופ' ניר קידר על המלחמה שממשיכה לטלטל את הסטודנטים והמרצים שבעוטף
  • 59 דקות
גם כן תרבות
צרויה שלו חוזרת לספר הביכורים שלה

מגיש: גואל פינטו, עורך: יאיר בראף, עורכת משנה: ענת שרון בלייס, מפיקה: מיכל שטורכן,: Flash90: