Square 500X500.Jpg הסכת יומי (13)
Flash90\חיים גולדברג

מה מגלה לנו ספר הזוהר על מצבנו?

מיוחד לרגל ל"ג בעומר: גואל פינטו בשיחות עם פרופ' חביבה פדיה על מה מלמד אותנו ספר הזוהר על העבר, ההווה בראי המלחמה והעתיד שלנו; עם ד"ר נטע סובול על ייחודו של הספר המיתי מכולם; ועם האמנית אסתר שניידר שיוצרת בהשראת ספר הזוהר, שלה הוא בית
גם כן תרבות
מה מגלה לנו ספר הזוהר על מצבנו?

מגיש: גואל פינטו, עורך: יאיר בראף, עורכת משנה: ענת שרון בלייס, מפיקה: מיכל שטורכן, טכנאי שידור: שרון לרנר: