Square 500X500(1).Jpg הסכת יומי (1)
ShutterStock

החוקרים ירצו לחזור לישראל?

גואל פינטו בשיחות עם חתן פרס נובל פרופ' אהרון צ'חנובר, שמברך על התכנית הממשלתית להחזרת חוקרים בצל האנטישמיות: "למרות המצב אנחנו פורחים מדעית"; עם ריטה כץ וד"ר אלעד ירון על המוזיאונים הסגורים בצפון, שנדרשים להמשיך לשלם עשרות אלפי שקלים בחודש; ועם כלת פרס רפפורט שרון ליפשיץ, שמחכה לחזרת אביה עודד ליפשיץ מהשבי בעזה, לפריחה מחדש של ניר עוז - ובינתיים יוצרת סרט
  • 41 דקות
גם כן תרבות
החוקרים ירצו לחזור לישראל?

מגיש: גואל פינטו, עורך: יאיר בראף, עורכת משנה: ענת שרון בלייס, מפיקה: מיכל שטורכן, טכנאי שידור: שרון לרנר: