Square 500X500.Jpg בינימצין זאב
K. Pietzner

הרצל עד 120

120 שנה למותו של חוזה המדינה: גואל פינטו בשיחות עם פרופ' מוטי גולני על פניה המשתנים של האנטי ציונות; עם פרופ' מעוז עזריהו על מה התממש ומה לא ב"אלטנוילד"; ועם השפית שיראל ברגר ורותם מימון על האם עוד מסעדות בישראל בדרך לסגירה?
  • 47 דקות
גם כן תרבות
הרצל עד 120

מגיש: גואל פינטו, עורך: יאיר בראף, עורכת משנה: ענת שרון בלייס, מפיקה: מיכל שטורכן, טכנאי שידור: אלעד זהר: