cat30821_img680090015.jpg

מפרקים ומרכיבים

ד"ר חיים ויצמן, מנהל תחום פוליטי ועמית מחקר, מהמכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן, מתארח באולפן לשיחה על שיטת הממשל בישראל, על עקרון הפרדת הרשויות, גישת האקטיביזם השיפוטי, חוקה חוקים ועוד, מפרקים את המצב ומנסים להבין אותו. מומחים נוספים על: מה מוציא אנשים לרחובות? / התנהלות ישראל ברשתות חברתיות בזמן המחאה / המשבר מנקודת מבט של תורת המשחקים / קיטוב רגשי בין מחנות פוליטים, ממה נובע ואיך לצמצמו
  • 108 דקות
שלושה שיודעים
מפרקים ומרכיבים

מגישה: שרון קנטור, עורכת: אלכס לויקר, מפיקה: תמר בנימין, טכנאי: דימה קרנצוב