cat30747_img353147868.jpg

קצר פה כל כך האביב

לרגל יום השוויון האביבי, שהוא גם יום הצבע הבינלאומי, שיחה על צבע של כוכבים / הפסקות בנדידה מחזקות מערכת חיסונית של ציפורים / עדות לראשית החקלאות בחולות / עולם החי הזעיר בין גרגרי האדמה / גיבורי על עם כוח של צמחיה / פחמן מזהם, הופך לסודה ומאוחסן באוקיינוס / נבואת ההקדשה של ירמיהו / התמודדות מורים חדשים עם משבר ומה יכול להשאירם במערכת החינוך? / על כלי הניקוי של הבית / מקדשים קדומים בצידי דרכים במדבר
  • 100 דקות
שלושה שיודעים
קצר פה כל כך האביב

מגישה: שרון קנטור, עורכת: אלכס לויקר, מפיקה: תמר בנימין, טכנאי: דימה קרנצוב, צילום: אילן אבקסיס