cat30718_img455594812.jpg

העונג שבסחרור

גם קופים, כבני אדם, מסתובבים כדי לגרום לעצמם סחרחורת / פעילות גופנית אפקטיבית להתמודדות עם חרדה ודיכאון יותר מטיפול פסיכולוגי או תרופתי / מנהגי קבורה מפתיעים מתקופת האימפריה הרומית / זיהום אוויר גבוה משפיע על שחקני שחמט מקצועיים / סופות אבק וחיידקים עזי רוח / צריכה מוגברת של תה ירוק עלולה לגרום נזק לכבד / אסטרטגיות למציאת אחדות בריבוי / פיתוח חדש להחלפת הכלור בבריכות השחייה / ההיסטוריה של האוסקר
  • 101 דקות
שלושה שיודעים
העונג שבסחרור

מגישה: שרון קנטור, עורכת: אלכס לויקר, מפיקה: תמר בנימין, טכנאי: דימה קרנצוב