Shutterstock 1548860402

מים בששון?

כל מה שצריך לדעת על התייבשות / כיצד מחליטות דבורות הדבש? / מיהו אצי איש השלג? / בפינת תולדות התזונה - חמאה / לכבוד עליית הרקוויאם של מוצרט: טקסי אשכבה בתרבויות שונות / ילדים בעלי איחור התפתחותי הראו בתחילת חייהם האצה בהתפתחות / איך ניתן להפיק חשמל מהאוויר? / פיתוח חדש ימגן צוותים רפואיים מפני קרינת רנטגן / מהם "כימיקלי הנצח" המזהמים את המים בארה"ב? / ולסיום - הציור חלום יוסף של פאולה רגו
  • 98 דקות
שלושה שיודעים
מים בששון?

מגישה: שרון קנטור, עורכת: אלכס לויקר, הפקה: טל ניסן ועמרי קפלן, טכנאי: דימה קרנצוב