Square 500X500 (67)
shutterstock

חלליות להיות או לא להיות

חלליות וויאג'ר, 46 שנים לשיגורן / ילדים ונוער תרמו להתפתחות המדע / המתמטיקה מסייעת לנצח במשחקים / דור הקרונרים והמצאת המיקרופון / מכשיר מאתר בעיות רפואיות באמצעות האור / טייסים נרדמים בקוקפיט - סכנת חיים? / אדם שננשך על ידי חתול רחוב נדבק בזיהום שאינו ידוע למדע / מה היא השערת הרצף? / קתרין ג'ונסון, מתמטיקאית אפרו-אמריקאית פורצת דרך / גרגירי קפה טחונים לייצור בטון חזק 
  • 101 דקות
שלושה שיודעים
חלליות להיות או לא להיות

מגישה: שרון קנטור, עורכת: אלכס לויקר, מפיקה: תמר בנימין, טכנאי: דימה קרנצוב: