Square 500X500 (232)
אוניברסיטת תל-אביב

הבו לבנים, אין פנאי לעמוד אף רגע

שיטה חדשה לזיהוי חומרים הנחשפים בחפירות ארכיאולוגיות / למה להגיד על משהו שהוא ״שואף לאפס״ או ״גדל אקספוננציאלית״ זה כמעט תמיד חסר משמעות? / האמהות שמלמדות את הגוזלים לשיר לפני שבקעו מהביצה /  למה קשה לקרוא כתב ברייל? / להטמין פחמן דו חמצני בקרקעית הים השחור / למה נעלמים צבי הים הזכרים? / האם ניתן לתקן זיוף בשירה? האם יש סוגים שונים של זייפנים? / חלון מטוס בואינג התפוצץ בזמן טיסה. איך זה קורה?
  • 101 דקות
שלושה שיודעים
הבו לבנים, אין פנאי לעמוד אף רגע

מגישה: שרון קנטור, עורכת: אלכס לויקר, מפיקה: תמר בנימין, טכנאי: תמיר צובארי