Square 500X500 (247)
shutterstock

אמא מדברת בשבילך

פעוטות מברברים יותר כשההורים שלהם מדברים לידם / למה ציר המספרים הוא לא דבר ״טבעי״ ובמידה רבה הולך נגד הטבע האנושי? / פריצת דרך מדעית תסייע להגדיל יבול של צמחים בתנאי יובש / מה ההבדל בין שירה אופראית לשירה לא אופראית? / מדוע חולי סוכרת רגישים יותר לזיהומים בדרכי הנשימה? / הקשר בין חשיפה לשמש לבין פוריות אצל נשים / יפן הנחיתה חללית לא מאוישת על הירח / איך מטוסים מאטים תוך כדי טיסה עד לעצירה? 
  • 93 דקות
שלושה שיודעים
אמא מדברת בשבילך

מגישה: צליל אברהם, עורכת: אלכס לויקר, מפיקה: תמר בנימין, טכנאי: שרון לרנר