Square 500X500 (283)
shutterstock

מדוזה בלי בלוזה

מדוזות ביוניות יאספו מידע מעומק האוקיינוס / פרת משה רבנו גונבת ארס ממינים אחרים / למה ציפורים מעדיפות לאכול צואה? / עלייה בפליטת המתאן ע"י תעשיות הנפט והגז / שיטה לעקוב בזמן אמת אחר התפתחות עובר בתחילת דרכו, מיושמת על ארנבים / אבטיחים ומלונים בעלי סיכון להידבקות במחלה קשה הפוגעת בהם / למה גברים ונשים מגיבים אחרת ללחץ? / דמות אלוהים במדע של ימי הביניים ובתפקיד של ההוכחות הניצחות לקיומו
  • 95 דקות
שלושה שיודעים
מדוזה בלי בלוזה

מגישה: שרון קנטור, עורכות: אלכס לויקר, תמנה הולצשטיין, מפיקה: תמר בנימין, סיוע בהפקה: מאיה לוי, טכנאי: תמיר צובארי