Square 500X500 (348)
shutterstock

כמו תפילה קטנה, אתה קורא בשמי

פילים פונים זה לזה בסוג פנייה פרטית / התמודדות בעלי חיים עם הלחץ הגבוה בעומק הים / מחבר תשחצי ההגיון אמנון בירמן / דו"ח חדש על שינויי האקלים העולמיים חושף שהתחממות הנגרמת על ידי האדם עלתה / רובוטים אנושיים, למה זה טוב? / כפור זוהה לראשונה בקו המשווה של מאדים / ה FDA החליט שלא לאשר אקסטזי לטיפול בפוסט טראומה / המשך סאגת הפינים והפעם אצל לאונרדו דה וינצ'י
  • 99 דקות
שלושה שיודעים
כמו תפילה קטנה, אתה קורא בשמי

מגישה: שרון קנטור, עורכת: תמנה הולצשטיין, מפיקה: תמר בנימין, טכנאי: נדב ניר, סיוע בהפקה: מאיה לוי