cat30250_img757649653.jpg
SHUTTERSTOCK

סרוויס חד פעמי

מסע אל האמת שמאחורי הכלים החד פעמיים עם פרופ אופירה איילון מאוניברסיטת חיפה שמסבירה על מורכבות הפליטה הפחמנית ועם יונתן טומקין ממיזם גרטה שישטוף לנו את הכלים וסיגלית פין מבית התה הסולרי בחיפה
  • 28 דקות
סרוויס
סרוויס חד פעמי

: הפקה טל ניסן, טכנאי ארז שלום