cat30728_img248258906.jpg

אוריין צ'פלין - משהו קורה לאמהות

הסופרת שכתבה את "ארבע שעות ביום" והשמיעה את קולן של אמהות הלינה המשותפת חוזרת עם ספר חדש "משהו קורה לבלה" והפעם יש בו שתי אמהות אחרות לגמרי. אוריין הגיעה לשוחח על בלה, שזיכרונה הולך ונפרם ועל גליה הרופאה שמטפלת בה ועל הספרים האהובים: אורה הכפולה - אריך קסטנר, הנסיך הקטן - אנטואן דה סנט אכזופרי, השמיים שבתוכי - אתי הילסום, מכתבים למשורר צעיר - ריינר מריה רילקה, האדם מחפש משמעות - ויקטור פרנקל.
  • 45 דקות
אחת + 5
אוריין צ'פלין - משהו קורה לאמהות

מגישה ועורכת: ענת שרון בלייס