cat30288_img410836608.jpeg

אהבת הארכיון

שיחה עם היוצרים צבי סהר ודניאל כהן לוי, אנשי אנסמבל עתים, שנכנסו לארכיון גנזים, בבית אריאלה, שם נמצאים הניירות, המכתבים, הטיוטות והפתקים של הכותבים והכותבות שלנו, ובהשראתם יצרו פרויקט אינטרנטי משגע בשם "גנוזים" ומופע "הארכיבאית" המתקיים במכון גנזים עצמו.
  • 54 דקות
אחת + 5
אהבת הארכיון