cat30202_img354213550.jpg

צילה זן בר צור

המשוררת וחוקרת הפולקלור, בת למשפחה יוצאת אפגניסטן, מראיינת שנים רבות נשים שעלו מאפגניסטן, נשים שגלו מהמולדת שלהן בשל משטר הטאליבן ונשים שחיות שם, משוללות זכויות. את השיחות איתן היא הפכה לשירה דוקומנטרית ייחודית והיא משוחחת על הכתיבה שלה ועל חמישה ספרים אהובים: נשים ללא גברים - שהרנוש פארסיפור, הדרך הצרה לאוקו - מצואו באשו, שיעור גאוגרפיה - כריס אבאני, היכלי ירק - ו. ה. הדסון, על לא דבר - ליאת קפלן
  • 48 דקות
אחת + 5
צילה זן בר צור