cat18212_img595660873.jpg
ללא קרדיט

מיה טבת דיין

המשוררת וחוקרת תרבות הודו הגיעה לאולפן אחרי שצפה עם משפחתה ברחבי העולם וגרה בבתים של אחרים. הספרים עדיין אי שם בדרך אבל חמישה הגיעו לאולפן: The Naishadhiya-Caritam (סנקסריט) ; חיי נערות ונשים - אליס מונרו; שירים של רימונד קארבר ; שעת החסד - יהודה עמיחי; שירים של דוריאן לקס
  • 55 דקות
אחת + 5
מיה טבת דיין