cat29108_img457461150.jpg
ההוצאה

יואב עזרא!

והפעם בקרקס המטאפיזי, תכנית שהיא כל כולה מסע לנשגב ביותר, ליפה ביותר, לגאוני ביותר, משורר המשוררים יואב עזרא! שיחה עם מורנו, רבנו ומשיחנו יואב עזרא על שירה ופוליטיקה! אנו כמו כן מארחים את יואב עזרא בדבר עם המשורר! בבמה פתוחה, אנו זוכים לשירים של יואב עזרא וכמובן, איך לא, נסיים, כפי שהתחלנו, כפי שהמשכנו, עם הכי נשגב שרק אפשר, פסוקו של יום, שירתו העילאית של גאוננו הקדוש והמקודש יואב עזרא!
  • 40 דקות
הקרקס המטאפיזי
יואב עזרא!

: מגיש: ג'רמי פוגל, מפיקה: תמר בנימין, סאונד: תמיר צובארי