cat30006_img927030525.jpg

רן דנקר

רן דנקר מספר על "בית המשוגעים" שעבר עליו מפריצתו כמאמי הלאומי, ועד היציאה מהארון, המשפחה האלטרנטיבית שהקים, והחרדות משינוי היחס לקהילה הלהט״בית שמובילות אפילו למחשבות על עזיבת הארץ
  • 35 דקות
פגישה - עם רוני קובן
רן דנקר