cat29949_img240474841.jpg

קורין אלאל

קורין אלאל מסכמת 50 שנות קריירה במסע בין השירים הגדולים שכתבה, נפרדת מאביה, איש המוסד, שנפטר רק החודש, ומספרת על הבית אפוף הסודות שעיצב את חייה
  • 30 דקות
פגישה - עם רוני קובן
קורין אלאל