cat29801_img511082756.jpg

זהבה גלאון

אחרי שחזרה למרצ בכדי להציל את המפלגה שבה גדלה, מצאה עצמה זהבה גלאון ומפלגתה מתחת לאחוז החסימה. ״בפגישה״ היא מסכמת את המסע הפוליטי שלה שהתחיל כשיצאה להפגין למען פתיחת בית קולנוע בשבת.
  • 30 דקות
פגישה - עם רוני קובן
זהבה גלאון