cat29729_img274623092.jpg

רשף לוי

רשף לוי הצליח להפוך את הטרגדיות המשפחתיות הכי גדולות, אבא חולה אלצהיימר ואח שמת מאיידס, לקומדיות. עכשיו בסדרה החדשה שלו "קרתגו" הוא חוזר לשנות המאסר של אביו באפריקה
  • 30 דקות
פגישה - עם רוני קובן
רשף לוי