cat28152_img446879969.jpg

שרה פון שוורצה

שרה פון שוורצה חוגגת החיים שקיבלה מחדש אחרי המפרצת במוח, מספרת שלמות זה לא כל כך נורא, ומשתפת בסיפורה על חיים ארוכים של זהות מפוצלת בין גרמניה לישראל, בין דת לחילוניות, בין איפוק למשחק.
  • 30 דקות
פגישה - עם רוני קובן
שרה פון שוורצה