cat28044_img126319817.jpg

דובי וייסגלס

פגישה עם רוני קובן: פרקליט הצמרת דובי וייסגלס מדבר על הקליינט הכי מפורסם שלו אריאל שרון ומספר על הרגעים הדרמטיים לצדו, מהטבח בסברה ושתילה, דרך תכנית ההתנתקות ועד להתמוטטות
  • 29 דקות
פגישה - עם רוני קובן
דובי וייסגלס