cat27881_img32791827.jpg

צופית גרנט

צופית גרנט מגיעה ל"פגישה עם רוני קובן" אחרי החתונה עם שולי רנד, כדי לספר על האהבה ועל המחיר שלה, על ההתמודדות עם התחקיר על בעלה לשעבר, אברם גרנט ועל איך הופכים טראומת חיים לכלי ריפוי עבורך ועבור אחרים
  • 34 דקות
פגישה - עם רוני קובן
צופית גרנט