הקטעים המובחרים מתוך התכנית ׳מנדי ביתאן׳ בכאן מורשת, אם חלילה קרה ופספסתם את השידור החי.  כמובן שאין בכוונת ההסכת לגרום לרפיון בהאזנה לשידור עצמו