cat29859_img691626109.jpg

"אנחנו חושבים שהכל תלוי בנו אבל החיים מסיטים אותנו מהמסלול"

זוכת פרס ספיר אורית אילן על ספרה "אחות לפליאדות", מתוך"בחצי היום", עם אסתי פרז בן עמי, 03.01.23 צילום: סיון פרג'
  • 6 דקות
ב' הנבחרים
"אנחנו חושבים שהכל תלוי בנו אבל החיים מסיטים אותנו מהמסלול"