ב' הנבחרים
גילה אלמגור: "את השסע שההנהגה יצרה בעם יהיה קשה לחבר"

גילה אלמגור-אגמון בריאיון לאסתי פרז בתוכנית "בחצי היום", 19.09.23
צילום: כאן חדשות