cat26770_img797869915.jpg

רן בראון

רן בראון החליט להביא ילד לעולם לבד. הוא מספר בגילוי לב על ההליך הלא פשוט שעבר, על הרצאותיו והעצות איך לסייע להורים למתבגרים להתמודד עימם
  • 26 דקות
שניים עם אשכול נבו
רן בראון

: עורכת: איילת דוידי, ביצוע טכני: ראובן מן