cat26664_img233348259.jpg

הד"ר מרינה חץ

הד"ר מרינה חץ עזבה את אוקראינה לבד בגיל צעיר ועלתה לארץ. לאחר לימודים אקדמאיים נהייתה מומחית לחקר החלל. אמה עדיין באוקראינה והיא מודאגת ועצובה.
  • 25 דקות
שניים עם אשכול נבו
הד"ר מרינה חץ

: עורכת: איילת דוידי, ביצוע טכני: ראובן מן