"מדברים אהבה" היא סידרת תוכניות בה זוגות להטבים  מדברים על אהבתם. רק אהבה, יחסים וזוגיות. כיצד אהבתם נתפסת בעיני סביבותיהם, המשפחות, וגם בעיני עצמם. שיחה אינטימית וגלויה עם איציק יושע.

Loading...