cat28886_img263810521.jpg
יוסי אוחנה

דף נקי: מסע הפיוט היהודי - אשכנז

לכבוד יום הכיפורים, רועי חסן ונדב הלפרין פוגשים את הזמרת והיוצרת אודהליה ברלין והמוזיקולוגית ד"ר עמליה קדם לשיחה ושירה מעולמו של הפיוט האשכנזי לימים הנוראים
  • 55 דקות
כאן תרבות - תוכניות מיוחדות
דף נקי: מסע הפיוט היהודי - אשכנז