cat23717_img42934731.jpg
shutterstock

ואלה שמות - חלק שני

למה המדינות בעולם נקראות כמו שהן נקראות? מיני־פרויקט מיוחד. אורח: איתי ״הצ׳ייסר״ הרמן.
  • 21 דקות
מינהר הזמן
ואלה שמות - חלק שני

: כותב ומגיש: ערן מינהר, עורך: איל שינדלר, מפיק: אור מינהר

הפרקים המוזכרים בפרק:
חלום בלגי
הו, קנדה
מצדה של הסיקים