cat25460_img720100253.jpg

מעביד או ידיד?

כשאתה עובד מהבית, ותוך כדי ישיבת הזום אתה מכין לילדים פתיתים - אתה מנצל את יום העבודה בצורה מיטבית או שאתה מנצל את טוב ליבו של המעסיק שלך? סופת קורונה עדיין מכה במלוא עוצמתה וגלי ההדף והאדוות משליכים על היחסים בין העובדים למעסיקים. מי עלול לנצל יותר את הסיטואציה העובד או המעביד? המשפטן והכלכלן עורך הדין שמעון קושניר בפרק של מורה נבוכים בעידן הקורונה
  • 26 דקות
כיוון הרוח
מעביד או ידיד?

: מגיש: בני טיטלבוים עורך: איתי סופרין